خودآموز علوم غریبه

نحوه نوشتن دعا وطلسم

برای نوشتن دعا وطلسمات خیر مثل محبت..کارگشایی..رزق وروزی و...غیره باید لباس ومکانتان پاک باشد..بهتر است  وضو داشته باشید..حدالامکان تنها باشید وهنگام نوشتن ذهن وحواستان معطوف طلسم یا دعایی که قصد نوشتنش را دارید..باشد.حبه ای قند یا نبات در دهانتان باشد.برای تمام اعمال خیر از عود استفاده کنید.برای هر دعا یا طلسم از یک قلم نو استفاده کنید.اگر از قلم نی خوشنویسی استفاده کنید بهتر است.منتها یادتان باشد که قلم نباید تراشیده شده باشد.باید خودتان آنرا بتراشید.از مرکب زعفران که در آن مقداری مشک وگلاب باشد استفاده کنید.کاغذ معمولا از رنگ زرد استفاده میشود.مگر در مواردی که قید شده باشد..از چه رنگی استفاده شود.این که در چه جهتی بنویسید نیز مهم است.معمولا سه روز بعد از نوشتن ..طلسم یا دعا فعال میشود.

+   ﺯﻟﻘﺎﺋﯿﻞ ; ٤:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱/٢۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir